Logo Garantie
Australie Canada Nederland A+ A A-

Hulp nodig bij bestellen?

Bel nu 059-701067

 • Alles op voorraad
 • Geen verzendkosten
 • Eenvoudig betalen
 • Levering binnen 24 uur
 • Veilig en betrouwbaar
 • 7 dagen vrij op zicht
 • Ideaal voor bedrijven
 • Spreken is niet nodig
 • Topkwaliteit & eenvoudig

Uw redenen om het Senioren Alarm aan te schaffen:

 1. GEEN maandelijkse abonnementskosten voor uw alarmoproep systeem.
 2. Alarmoproep met waterdichte zender, deze mag zelfs mee in/onder de douche.
 3. Indrukken van de alarmoproep zender is voldoende, spreken is niet nodig.
 4. Het alarmoproep systeem heeft een batterij back-up in geval van stroomstoring.
 5. Er verandert niets aan uw huidige telefoon of manier van bellen.
 6. De alarmoproep gaat alleen naar bekenden, -kind- buur -vriend(in).
 7. Spreken kan na het ontvangen van de alarmoproep.
 8. Het systeem is ideaal voor bedrijven die aan de Arbo-eisen willen voldoen.

Algemene Voorwaarden Voor Internetverkoop
    
1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Vierboete Construct BVBA, importeur
Karel Jansenlaan 10
8400 Oostende
BTW BE 0446.788.532

Bankgegevens
Rekeningnummer: BE14.0014.1489.8883

Let op dit is voor bestellingen vanuit Belgie voor Nederland klik hier.


Website www.seniorenalarm.be
E-mail info@vierboete-construct.be

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Vierboete Construct BVBA aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Vierboete Construct BVBA kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Vierboete Construct BVBA is actief in België. Vioerboete Construct BVBA kan uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan enkel gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal enkel in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

Het overzicht van de producten en hun omschrijving die op www.seniorenalarm.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelformulier in te vullen op de website van Vierboete Construct BVBA om een verkoop tot stand te brengen. Enkel wanneer Vierboete Construct BVBA de betaling ontvangt, is de koop gesloten. Vierboete Construct BVBA behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Vierboete Construct BVBA weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

De koopovereenkomst komt tot stand bij de gehele betaling van de aanrekening. Vanaf de volledige betaling van de aanrekening gaat de eigendom van de goederen over op de klant evenals het risico wegens verlies of beschadiging.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen.

Vierboete Construct BVBA engageert zich om de prijzen op de website up to date te houden maar de prijzen op de website hebben slechts een informatieve waarde. Het is dus mogelijk dat de prijs op de website verschillend is van de prijs van de aanrekening. Enkel de prijs op de aanrekening is bindend.

De leverings- of verzendingskosten worden vermeld op de website en zijn apart vermeld op de aanrekening, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over de leveringsplaats.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen via klassieke overschrijving op het rekeningnummer van De Vierboete Constrcut BVBA 001-4148988-83 (BNP Paribas-Fortis)

Bij afhaling van de producten moet De Vierboete Construct BVBA de betaling via overschrijving hebben ontvangen, voorafgaandelijk aan de afhaling ervan.
De bestelling wordt gedurende 10 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Indien de overschrijving tijdens de eerste tien dagen na de bestelling niet is uitgevoerd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

7. Uitvoering van de bestelling

De Vierboete Construct BVBA houdt de leveringstermijn zo kort mogelijk. Daar alle producten steeds voorradig zijn, worden bestellingen vrijwel meteen verwerkt. Vanaf het moment dat De Vierboete Construct BVBA de betaling registreert, worden de producten opgestuurd of kan men ze na een bevestigingsmail afhalen bij het gekozen afhaalpunt.

Het is echter mogelijk dat sommige producten tijdelijk niet kunnen geleverd worden. In dat geval wordt de bestelling gedeeltelijk uitgevoerd op basis van de beschikbare goederen. De niet-geleverde goederen zullen automatisch worden nagezonden als ze weer beschikbaar zijn.

Indien De Vierboete Construct BVBA de bestelling niet kan uitvoeren zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht en wordt de bestelling geannuleerd.

8. AFHALING / VERZENDING VAN DE GOEDEREN

De klant heeft twee mogelijkheden om de bestelde goederen te bekomen. Hij kan ze afhalen bij het gekozen afhaalpunt of De Vierboete Constrcut BVBA stuurt de goederen op naar de klant.

Bij afhaling van de goederen zal De Vierboete Construct BVBA het gekozen afhaalpunt de opdracht geven om via mail contact op te nemen met de klant, nadat de voorafgaandelijke overschrijving uitgevoerd is. Het afhaalpunt zal plaats en tijdstip van afhaling met de klant afspreken.

Indien de bestelling wordt verzonden, zullen de exacte verzendingskosten op de aanrekening vermeld zijn. Richtprijzen van de verzendingskosten zijn terug te vinden op de website.

9. CONTACT

9.1. Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht op 0476/27.07.10 (bereikbaar tussen 9u - 17u) of via info@vierboete-construct.be .

9.2. Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door de koerier of de postdienst.

Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 48u na levering per mail gemeld te worden op info@vierboete-construct.be .

10. FABRICAGEFOUTEN

Indien de geleverde goederen fabricagefouten vertonen en de klant heeft het verschuldigde bedrag reeds betaald, dan heeft hij recht op vervangende goederen ter waarde van de reeds betaalde prijs.

11. RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet De Vierboete Construct BVBA binnen de 14 werkdagen contacteren op het nummer 0476/27.07.10 (bereikbaar tussen 9u - 17u). Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de aanrekening/leveringsbon:

- op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: De Vierboete Construct BVBA of

- terug te brengen naar De Vierboete Construct BVBA.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal De Vierboete Construct BVBA de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

12. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

Deze voorwaarden gelden vanaf 04/12/2008Deze voorwaarden gelden vanaf 01.01.2008.Deze voorwaarden gelden vanaf 04/12/2008

Gratis verzending
in heel Nederland

Veilig en betrouwbaar